GRODNO · NOWOGRÓDEK · JEZIORO ŚWITEŹ · MIR · NIEŚWIEŻ · BARANOWICZE · PIŃSK · JANÓW POLESKI · KOBRYŃ · BRZEŚĆ

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd. (przystanki w zakładce TERMINY).Przejazd do Grodna. Wieczorny spacer po mieście – podziwianie pięknych widoków na wzgórze zamkowe znad Niemna. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Zwiedzanie miasta, zobaczymy m.in.: Katedrę św. Franciszka Ksawerego, Stary i Nowy Zamek, cerkiew św. Borysa i Gleba, dom Elizy Orzeszkowej, Sobór Pokrowski. Przejazd na cmentarz, gdzie pochowana jest E. Orzeszkowa. Czas wolny na spacer po Grodnie. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie, po którym przejazd do Nowogródka. Zwiedzanie dworku Mickiewiczów, w którym mieści się Muzeum Adama Mickiewicza, ruiny zamku książąt litewskich, kopiec i pomnik Mickiewicza. Nawiedzenie kościoła farnego pw. Przemienienia Pańskiego, w którym w 1422 r. brał ślub Władysław Jagiełło z Zofią Holszańską oraz gdzie ochrzczono Adama Mickiewicza. W kościele tym znajduje się sarkofag 11 nazaretanek zabitych 1 sierpnia 1943 r. przez hitlerowców. Czas wolny – indywidualne nawiedzenie kościoła św. Michała i cerkwi zlokalizowanych wokół rynku. Przejazd nad jezioro Świteź. Powrót na obiadokolację i nocleg do Nowogródka.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Miru. Zwiedzanie jednego z największych zamków na Białorusi, gotycko-renesansowego, całkowicie odrestaurowanego z funduszy UNESCO. Zobaczymy m.in. salę balową, salę jadalną, gabinet, sale z replikami armat i zbroi husarskich. Kontynuacja podróży do Nieświeża. Zwiedzimy zespół pałacowo-parkowy, dawną rezydencję Radziwiłłów, wpisany w 2005 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Ponadto zwiedzimy pojezuicki kościół farny pw. Bożego Ciała, w którego podziemiach licznie pochowano członków rodziny Radziwiłłów. Przejazd do Baranowicz na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie, po którym krótki objazd po Baranowiczach. Nawiedzimy kościół MB Fatimskiej oraz drewniany kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1924 r. oraz Sobór Opieki Matki Boskiej, gdzie znajdują się piękne mozaiki przewiezione z Warszawy, z rozebranego w latach 20. XX w. Soboru św. Aleksandra Newskiego na placu Saskim. Przejazd do Pińska. Zwiedzanie miasta: dom Ryszarda Kapuścińskiego, Kolegium Jezuitów – dziś Muzeum Białoruskiego Polesia, Pałac Butrymowicza, kościół Wniebowzięcia NMP. Czas wolny przeznaczony na spacery bulwarami rzeki Prypeć. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie, po którym przejazd do Janowa Poleskiego, dzisiejszego Iwanowa – miejsca, w którym 16 maja 1657 r. został zamordowany przez kozaków św. Andrzej Bobola. Następnie zwiedzanie miasta: kościół pw. Podwyższenia Krzyża, cerkiew Opieki Matki Boskiej, pomnik Napoleona Ordy. Czas wolny na rynku. Kolejno przejazd do Kobrynia, zobaczymy: kościół Wniebowzięcia NMP z cudownym obrazem św. Andrzeja Boboli, cmentarz żołnierski i stary cmentarz katolicki, synagogę, Dworek Suworowa. Czas wolny w okolicy dworku. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Brześcia.

DZIEŃ 7
Śniadanie. Spacer po centrum miasta: kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (dawna katedra z cudownym obrazem Matki Boskiej Brzeskiej), pomnik A. Mickiewicza, budynki z przełomu XIX i XX w. Czas wolny w centrum miasta. Przejazd na zwiedzanie znajdującej się na obrzeżach miasta Twierdzy Brzeskiej – zespołu fortyfikacji wzniesionych w I połowie XIX wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu. Zobaczymy monumentalną rzeźbę „Pragnienie”, pomnik „Męstwo”, obelisk
w kształcie bagnetu, Bramy Terespolską i Chełmską. Zobaczymy także odbudowaną cerkiew św. Mikołaja, w której w czasie synodu 1596 r. podpisano słynną Unię Brzeską. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w późnych godzinach wieczornych.

Cena zawiera
• komfortowy przejazd na całej trasie
• 6 noclegów w hotelach **/*** pokoje 2-3-os. z łazienkami
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, do 5 000 zł na terenie RP

Uwagi
• program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach św.
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
• dokument niezbędny: paszport + wiza (płatna dodatkowo 210 zł)
• dopłata do pokoju 1-os.: 500 zł
• na bilety wstępu, nagłośnienie, opłaty drogowe, wjazdy do miast, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki programowe – 70 euro

Data: 07.08.2017 – 13.08.2017 Cena od:1 460 zł + 70 EUR