BIAŁYSTOK · HAJNÓWKA · BIAŁOWIEŻA · WASILKÓW · TYKOCIN · AUGUSTÓW · DOLINA ROSPUDY · WILNO · TROKI

DZIEŃ 1
Wyjazd zgodnie z rozkładem przejazdów (przystanki w zakładce TERMINY). Przejazd do Białegostoku. Spacer po stolicy Podlasia. Zobaczymy m.in.: zespół pałacowo-parkowy Branickich, rynek Kościuszki z późnobarokowym ratuszem, zespół katedralny pw. Wniebowzięcia NMP, cerkiew pw. św. Mikołaja oraz Operę i Filharmonię Podlaską. Czas wolny na starym mieście. Przejazd na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie. Wyjazd do Hajnówki, nazywanej stolicą Puszczy Białowieskiej. Obejrzymy ciekawą architektonicznie dwupoziomową cerkiew – sobór św. Trójcy. Następnie udamy się do Białowieży. Zwiedzanie najciekawszych zabytków oraz osobliwości przyrodniczych: cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy z ceramicznym ikonostasem, carski dworzec kolejowy
Białowieża Towarowa – obecnie restauracja, Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN, Rezerwat Pokazowy Zwierząt, gdzie można zobaczyć żubry – wizytówkę parku, Szlak Dębów Królewskich. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie, po którym udamy się do Wasilkowa. Zwiedzimy Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, ukazujące zabytkową drewnianą architekturę podlaskiej wsi. W budynkach tradycyjne wyposażenie wnętrz oraz wystawy poświęcone są m.in. dawnym narzędziom rolniczym, pojazdom wiejskim, osadnictwu w dolinach rzek, garncarstwu i pszczelarstwu. Przejazd do Tykocina. Krótki spacer po starówce: plac Stefana Czarnieckiego – pomnik przedstawiający hetmana w stroju szlacheckim ze złotą buławą w podniesionej ręce, zespół kościelny pw. Trójcy Przenajświętszej, Wielką Synagogę z XVII w. Następnie udamy się do zamku królewskiego z XV wieku. Podczas zwiedzania poznamy niezwykłą historię tego miejsca i jego tajemnice, a także zobaczymy zamkowe podziemia, sale i krużganki, po których przechadzali się królowie. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd do Augustowa, krótki spacer po mieście. Zobaczymy Rynek Zygmunta Augusta z XVI w., dworek Prądzyńskiego, starą pocztę oraz kościół neoromański pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Rejs Doliną Rospudy, charakteryzującą się wysokim stopniem naturalności i będącą obszarem ochrony siedlisk. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Wilna.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Zwiedzanie rozpoczniemy od wileńskiej Starówki, wpisanej na Listę UNESCO: Ostra Brama z kaplicą Matki Bożej Ostrobramskiej, klasztor Bazylianów z celą Konrada, barokowy zespół Uniwersytetu Wileńskiego, pałac prezydencki (z zewnątrz) – dawna siedziba rodu Radziwiłłów, Bazylika Archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława. Zobaczymy także Dolny Zamek – główny obiekt dawnej siedziby Wielkich Książąt Litewskich. Udamy się do muzeum Adama Mickiewicza, mieszczącego się w budynku, w którym mieszkał poeta, a także do muzeum bursztynu z cennymi eksponatami i dziełami artystów plastyków. Przespacerujemy się do kościoła św. Anny z koronkową fasadą dekorowaną kilkudziesięcioma rodzajami ceglanych kształtek. Następnie udamy się pod pomnik Adama Mickiewicza. Czas wolny na Starym Mieście. Przejazd na Antokol, odwiedzimy cmentarz na Rossie – najstarszy i najpiękniejszy cmentarz wileński z grobowcem matki marszałka Józefa Piłsudskiego i urną z jego sercem, a także nagrobkami szeregu wybitnych Polaków. Powrót na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Trok. Zobaczymy zabytkowe budynki architektury karaimskiej, średniowieczny zamek na Wyspie Zamkowej, na jeziorze Galwe zbudowany przez księcia Witolda, kościół farny pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Przespacerujemy się również nad jeziorami Galwe i Tataryszki. Po spacerze degustacja karaimskich kibinów. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.

Cena zawiera
• komfortowy przejazd na całej trasie
• 5 noclegów w hotelach **/*** pokoje 2-3 os. z łazienkami
• 5 śniadań, 5 obiadokolacji
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2000 € i 5000 zł w RP

Uwagi
program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport
dopłata do pokoju 1-os – 260 zł
na bilety wstępu, opłaty drogowe, wjazdy do miast, parkingi, przewodników lokalnych i inne wydatki programowe – 120 zł + 25euro

18.09.2017 – 23.09.2017 Cena od:1 060 zł + 25 EUR