Drogi Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Biuro Turystyczne Fifi Travel Maria Fifielska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ogarnej  51/52/1 (dalej „My”, „Fifi Travel”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas na adres email: marketing@fifitrave.pl

adres pocztowy: Biuro Turystyczne Fifi Travel Maria Fifielska ul. Ogarna 51/51/1 80-826 Gdańsk

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z zapytaniami  lub zamawianymi przez Ciebie usługami w biurze Fifi Travel.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fifi Travel?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • umożliwienia udzielenia Ci informacji o które pytasz drogą elektroniczną, telefoniczną lub poprzez portale społecznościowe (facebook, Twitter) czy formularz kontaktowy
 • obsługi i realizacji Twojego zamówienia, które składasz poprzez formularz kontaktowy, drogą elektroniczna, telefoniczną czy poprzez portale społecznościowe (Twitter, facebook, Skype)
 • obsługi reklamacji drogą elektroniczną lub pisemną w przypadku, gdy złożysz taką reklamację
 • obsługi i realizacji zamówienia, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, drogą elektroniczna, telefoniczną czy poprzez portale społecznościowe (Twitter, facebook, Skype)
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail i/lub telefon kontaktowy
 • *dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy/imię i nazwisko , adres firmy/adres, NIP firmy)

*Osoba fizyczna otrzyma paragon fiskalny do którego nie ma potrzeby podawania danych osobowych. Faktura dla osób fizycznych jest wystawiana na życzenie klienta i jest związana z podaniem danych zawartych w podpunkcie wyżej.

 • imię i nazwisko, adres, data urodzenia przy świadczeniu usługi ubezpieczeń turystycznych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Fifi Travel w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fifi Travel; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (prawo do bycia zapomnianym);

Skontaktuj się z nami w celu wypełnienia formularza i skorzystania z powyższych uprawnień:

Adres email: marketing@fifitrave.pl

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy  podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, które u nas zamówiłeś. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 •  statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.