PROGRAM: Przejazd do Elbląga, jednego z najstarszych miast na terenie Żuław Wiślanych. Spacer
uliczkami miasta. Przejazd do Fromborka i zwiedzanie wzgórza katedralnego, gdzie jest miejsce
wiecznego spoczynku Mikołaja Kopernika. Ten wybitny uczony, syn ziemi toruńskiej żył i pracował we
Fromborku ponad dwadzieścia lat. Miejsce pochówku wielkiego astronoma zostało zlokalizowane
dopiero przed kilkoma laty. Zachowała się także wieża, na szczycie, której Kopernik zbudował
obserwatorium astronomiczne. Dla chętnych wejście na wieżę dzwonną skąd rozciąga się wspaniały
widok na panoramę miasta i na wody Zalewu Wiślanego.
Po opuszczeniu wzgórza udamy się obok pomnika M. Kopernika i baszty miejskiej, do głazu
upamiętniającego śmierć cywilnej ludności niemieckiej z obszarów dawnych Prus Wschodnich.
Ostatnim elementem program będzie spacer po fromborskim porcie.

 

Cena: od 65 zł/os. (cena zależy od ilości uczestników, miejsca wyjazdu)

Cena zawiera: transport i koszty z nim związane, usługę pilota – przewodnika, bilety wstępu: Katedra we Fromborku , ubezpieczenie NNW, transport
Możliwość zorganizowania obiadu w cenie 30zł/os.