DZIEŃ I GDYNIA – GRODNO
Gdynia – spotkanie w umówionym miejscu o godz. 5.45 – godz.6.oo odjazd na trasę.
Na trasie postoje – średnio co 2 – 2,5 godz.
SOKÓŁKA – obiad w Domu Pielgrzyma; możliwość obejrzenia kościoła parafialnego pw. św. Antoniego;
BOHONIKI – meczet tatarski, jeden z pięciu w Polsce; mizar;
Przejście graniczne polsko-białoruskie: Kuźnica – Bruzgi; odprawa paszportowo-celna.
Przyjazd do Grodna, zakwaterowanie w hotelu; czas wolny.

DZIEŃ II GRODNO – LIDA
Śniadanie w hotelu. Wyjazd oraz zwiedzanie:
GRODNO – stary cmentarz katolicki i cmentarz wojskowy z Krzyżem Katyńskim; bazylika katedralna pw. św.
Franciszka Ksawerego z ciekawym wnętrzem i figurą Chrystusa przed wejściem; cerkiew Pokrowska;
ŻYDOMLA – mogiła osób zamordowanych we wrześniu 1939 przez bojówki sowieckie;
SAWALÓWKA – pomnik ustanowiony w dowód wdzięczności dla mieszkańców Sawalówki, którzy we
wrześniu 1939r. opiekowali się sąsiadami i udzielali im pomocy oraz chronili przed bojówkami sowieckimi,
JEWŁASZE – pod Jewłaszami 16.06.1944r zginął Jan Piwnik „Ponury”; pomnik upamiętniający żołnierzy
polskich walczących w rejonie szczuczyńskim z odręcznym (ledwo widocznym) napisem:
TU ZGINĄŁ POLSKI PARTYZANT „PONURY” – złożenie kwiatów, zapalenie zniczy;
SZCZUCZYN – kościół katolicki pw. Serca Jezusowego i św. Teresy ufundowany dla pijarów przez księcia
Ksawerego Franciszka Druckiego-Lubeckiego; wewnątrz tablica upamiętniająca poległych żołnierzy
Szczuczyńskiego Obwodu AK oraz nauczycieli i uczniów gimnazjum, którzy zginęli w więzieniach i łagrach;
Odrestaurowany pałac wzniesiony pod koniec XIX wieku dla księcia Władysława Druckiego-Lubeckiego;
WASILISZKI – miejsce urodzenia Czesława Wydrzyckiego – NIEMENA, znanego piosenkarza polskiego;
pieśń „Dziwny jest ten świat” (słowa i muzyka: Czesław Niemen) zawojowała świat a wiele osób wpisuje się
w słowa „ ludzi dobrej woli jest więcej”….; Dom-muzeum Czesława Niemena;
WAWERKA – kościół katolicki, cmentarz -kwatera żołnierzy AK z oddziału Jana Piwnika „Ponurego”
SURKONTY – miejsce ostatniej walki oddziału AK dowodzonego przez Macieja Kalenkiewicza ps. „Kotwicz”
w dniu 21.08.1944r. ; cmentarz z grobami 36 żołnierzy i dowódcy.
KRUPA – jedna z najstarszych parafii dekanatu lidzkiego; kościół został założony w 1460r.; obecny kościół
pw.św. Trójcy zbudowany został w latach 1925-28, konsekrowany 28 maja 1928 przez abp Romualda
Jałbrzykowskiego. Kościół do dziś zdobią dwa obrazy – ponoć autorstwa Witolda Pileckiego – św. Antoniego
oraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Witold Pilecki był właścicielem pobliskiego majątku SUKURCZE .
Przyjazd do Lidy, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja. Dla chętnych – wieczorny spacer.

DZIEŃ III LIDA – WILNO
Po śniadaniu – wyjazd na trasę i zwiedzanie:
LIDA – główny gród księstwa lidzkiego za czasów Olgierda, Jagiełły i Witolda; pozostałości zamku; w 1422
roku do Lidy przybył król Władysław Jagiełło ze świeżo poślubioną Sońką Holszańską; kościół katolicki,
TROKIELE – Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – kościół parafialny w Trokielach;
Sanktuarium Matki Bożej Trokielskiej Królowej Naszych Rodzin.
GOJCIENISZKI – spojrzenie na dwór obronny Nonhartów
BIENIAKONIE – kościół katolicki, na przykościelnym cmentarzu grób Maryli Wereszczakówny oraz
Przejście graniczne białorusko-litewskie: Bieniakonie – Soleczniki; odprawa paszportowo-celna.
JASZUNY – pałac Balińskich z „polanką Juliusza Słowackiego”. Młody Juliusz posadził tu brzozę, a akcja I
aktu „Kordiana” rozgrywa się w Jaszunach,
PAWŁOWO (Turgiele)- Rzeczpospolita Pawłowska – republika samorządowa utworzona w granicach I
Rzeczypospolitej we wsi Pawłowo (dawniej Merecz) koło Wilna, w której właściciel wsi, ksiądz Paweł
Ksawery Brzostowski w roku 1769 zastąpił pańszczyznę oczynszowaniem i nadał chłopom wolność osobistą.
MIEDNIKI KRÓLEWSKIE – zamek z XIV wieku; jeden z ulubionych zamków króla Kazimierza
Jagiellończyka. Mieszkał też na nim jego syn – późniejszy święty Kazimierz.
BOREJKOWSZCZYZNA – Muzeum Władysława Syrokomli
Przyjazd do Wilna, obiadokolacja. Przyjazd do hotelu; zakwaterowanie; czas wolny.

DZIEŃ IV WILNO – ZUŁÓW – PIKIELISZKI – WILNO
Śniadanie w hotelu; po śniadaniu wyjazd na trasę oraz zwiedzanie:
WILNO – wędrówka z miejscowym przewodnikiem śladami Józefa Piłsudskiego i Witolda Pileckiego;
cmentarz na Rossie – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.
12 maja 1936 trumnę ze zwłokami Matki – Marii Piłsudskiej i kryształową urnę z sercem Józefa Piłsudskiego
uroczyście złożono w krypcie mauzoleum na cmentarzu Na Rossie.
ZUŁÓW– miejsce urodzin Józefa. Piłsudskiego w dniu 5.12.1867r.
POWIEWIÓRKA– kościół katolicki (w majątku Sorokpol), miejsce chrztu Józefa Klemensa Piłsudskiego
w dniu 15.12.1867r
NIEMENCZYN – Polacy stanowią ponad 56% mieszkańców; pierwszy drewniany kościół w Niemenczynie
był jednym z siedmiu kościołów ufundowanych w 1387 r. przez Władysława Jagiełłę na pamiątkę przyjęcia
wiary katolickiej; Muzeum Etnograficzne Wileńszczyzny;
PIKIELISZKI – d. dwór i posiadłość rodziny Józefa Piłsudskiego (dar od narodu polskiego)
MEJSZAGOŁA – zdaniem kronikarza Jana Długosza Olgierd po ustąpieniu tronu Władysławowi Jagielle miał
tutaj mieszkać aż do śmierci i zostać pochowany; pozostałości grodziska nad Dukszą z XII-XIV wieku kościół
Wniebowstąpienia NMP wzniesiony w 1862; z Mejszagołą od 1950 związany był ks. Józef Obrembski –
proboszcz. Mimo zakazów prowadził działalność duszpasterską: katechezę wśród dzieci, udzielał sakramentów
świętych (również potajemnie), jeździł po kolędzie, odwiedzał chorych. Wielokrotnie był przesłuchiwany przez
funkcjonariuszy sowieckiej służby bezpieczeństwa. Zmarł mając 105 lat.
Powrót do WILNA; na zwiedzanie: Ostra Brama i kościół św. Teresy, Plac Ratuszowy, Uniwersytet Wileński,
Katedra Wieleńska z Kaplicą Królewską św. Kazimierza, Pałac Władców; gotycki kościół św. Anny, pomnik
Adama Mickiewicza, krótki spacer po Zarzeczu – dzielnicy za rzeką Wilenką, Dom – Muzeum Adama
Mickiewicza. W międzyczasie – obiadokolacja. Nocleg w hotelu.

DZIEŃ V WILNO – DRUSKIENIKI – GIBY
Śniadanie w hotelu. Wyjazd w kierunku Sejn oraz zwiedzanie:
PONARY pod Wilnem – mauzoleum ofiar II wojny światowej;
TROKI – zamek gotycki na wyspie na Jeziorze Galwe, obecnie muzeum historyczne; budowę murowanego
zamku rozpoczął książę litewski Kiejstut zaś dokończył książę Witold – w zamku przebywali: Władysław
Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt Stary a Zygmunt August miał letnią
rezydencję; Muzeum Karaimskie;
DRUSKIENIKI – zwiedzanie uzdrowiska: park zdrojowy pięknie położony w zakolu Niemna, Dom Zdrojowy,
drewniane budownictwo uzdrowiskowe, pomnik M. Ciurlonisa; spacer śladami Józefa Piłsudskiego;
Granica litewsko – polska.
BERŻNIKI – miasto królewskie lokowane w 1551 roku przez Bonę Sforzę; 22 sierpnia 1920 – rozegrała się tu
bitwa niemeńska – druga co do ważności i wielkości w czasie wojny polsko-sowieckiej, przesądziła o ostatecznym kształcie polskiej granicy wschodniej; drewniany kościół parafialny Wniebowzięcia NMP z 1819; wzgórze
zamkowe, pozostałość po zamku królowej Bony;
Przyjazd do GIBY; zakwaterowanie w hotelu; obiadokolacja. Spacer ….

DZIEŃ VI GIBY – SEJNY – WIGRY – ŚW.LIPKA – GDYNIA
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na trasę oraz zwiedzanie;
SEJNY – Bazylika Nawiedzenia NMP i klasztor dominikański;kościół Matki Boskiej Częstochowskiej – dawny
zbór ewangelicki; synagoga.
KRASNOGRUDA – Międzynarodowe Centrum Dialogu um. Czesława Miłosza;
WIGRY – kościół i były klasztor zakonu kamedułów. Erem kamedułów w Wigrach należał do najbogatszych
w Europie; ufundowany w 1667 roku przez Jana II Kazimierza Wazę. Na terenie klasztoru zobaczymy
Apartamenty i Kaplicę Papieską, Krypty w Kościele, Wieżę Zegarową, Wystawy oraz czytelnię Jana Pawła II,
ufundowaną po jego noclegu na terenie Klasztoru w 1999r.
ŚW. LIPKA – ta niewielka miejscowość znana już od XV wieku jako miejsce licznych pielgrzymek. Co roku,
ponad 100tys. turystów przyjeżdżających na Mazury, odwiedza znajdujące się tu Sanktuarium Maryjne.
Z powodu licznych grup pielgrzymów, Święta Lipka często nazywana jest „Częstochową Północy” . Obiad.
Przewidywany przyjazd do Gdyni godz. 21.oo – 21.30.

Grupa min. 24 -osobowa 1415 PLN/os., seniorzy: 1375 PLN

Grupa min. 26-osobowa 1360 PLN/os., seniorzy: 1320 PLN

Dopłata do pokoju 1-osobowego 240 PLN

Świadczenia organizatora:
– przejazd małym autokarem,
– 5 noclegów – pokoje 2-3-osobowe z łazienkami;
– wyżywienie: 5 obiadokolacji, 5 śniadań, 1 obiad,
– grupowa wiza białoruska
– obsługa pilota na całej trasie, opłaty miejscowe, znicze.
– bilety wstępu i obsługa przewodników miejscowych w Polsce

Cena nie zawiera:
– biletów wstępu do zwiedzanych obiektów na terenie Białorusi i Litwy oraz obsługi przewodników
miejscowych ok. 35 EUR

UWAGA:
W celu otrzymania wizy białoruskiej należy dosłać – doręczyć paszport ważny min. 90 dni od daty
zakończenia wycieczki, 1 aktualne zdjęcie paszportowe oraz wypełniony i podpisany wniosek
wizowy.