Podczas warsztatów ekologicznych uczniowie będą mogli sprawdzić  i poszerzyć swoją wiedzą jak również żywo uczestniczyć w zajęciach. Po części teoretycznej klasa podzielona na grupy będzie miała zadanie do wykonania.

Zajęcia mogę być przeprowadzone również z elementami języka angielskiego. Młodzież będzie miała okazję zapoznać się ze specjalistycznym słownictwem dotyczącym danego zagadnienia.

1. Jakie są skutki zmian klimatycznych w Polsce ? Jak możemy im przeciwdziałać?
Podczas warsztatów grupa zaproponuje model urządzenia, które pomogłoby w zmniejszeniu skutków zmian
klimatycznych.

2. Jak skutki zmian klimatycznych mogą wpłynąć na życie codzienne w Polsce? Jak możemy się do
nich przystosować ?
Podczas warsztatów grupa zaproponuje model polskiego miasta zaadaptowanego do przyszłych zmian
klimatycznych.

3. Czy w XXI wieku kłusownictwo zanikło? Czy stanowi jeszcze problem na terenie naszego kraju?
Podczas warsztatów grupa zaproponuje sposoby walki z kłusownikami (propozycje działań prewencyjnych,
przygotowanie uświadamiającej kampanii społecznej, która trafi do szerokiego grona osób) .

4. Jak wygląda obecna kondycja wód Bałtyku? Jakie są przyczyny zanieczyszczeń naszego morza
i w jaki sposób możemy im przeciwdziałać?
Podczas warsztatów grupa stworzy model urządzenia, które pozwoli poprawić aktualny stan wód Bałtyku.

5.  Co dzieje się z butelką  z której na co dzień pijemy wodę? – plastik w morzach i oceanach.
Podczas warsztatów grupa zaproponuje rozwiązania, które pomogłby ochronić przyszłe pokolenia przed przysłowiowym „zalaniem plastikiem”.

KLASA 7-8 SP / gimnazjum 45 min.
6. Dowolnie wybrany temat związany z zagrożeniami i ochroną środowiska. Propozycje tematów trzeba zgłosić min. 3 tyg. przed planowaną lekcją.

CENA: 5zł/os.
 
Podczas zajęć młodzież otrzyma tematyczne karty pracy do samodzielnego uzupełnienia.
Rodzaje zadań w części warsztatowej zależą od materiałów posiadanych przez uczniów (najczęściej wystarczą materiały, które na co dzień są wyrzucane – opakowania po produktach) oraz klej, nożyczki, markery.
Ta część jest wcześniej omawiana z nauczycielem prowadzącym.