PROGRAM:


1 dzień

Wieczorem wyjazd, przejazd nocny do Kowna.


2 dzień

Przyjazd do Kowna – spacer po mieście: Rynek z ratuszem, ruiny zamku Książąt Litewskich, Seminarium Duchowne, kościół seminaryjny, kościół pojezuicki, Katedra, Dom Bożka Perkunasa, spacer nad rzekę Niemen. Przejazd do Trok – zwiedzanie z przewodnikiem (prastara stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego, zamek położony na wyspie, okolony trzema jeziorami), czas wolny – proponujemy degustację potraw regionalnych. Przejazd do Wilna – zwiedzanie miasta: Ostra Brama, Zaułek Bernardyński z mieszkaniem Adama Mickiewicza, pomnik Mickiewicza. Obiadokolacja, nocleg.


3 dzień

Śniadanie, spotkanie z przewodnikiem – dalsze zwiedzanie Wilna: Katedra, Plac Katedralny, Gmach Parlamentu i siedziba Prezydenta, Uniwersytet Wileński, Kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, góra Trzech Krzyży (panorama Starówki), cmentarz na Rossie, cerkiew prawosławna, Zaułek Bazylianów, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.


4 dzień

Śniadanie, krótkie zwiedzanie Trok z przewodnikiem, czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną, przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

Cena: od 650 zł/os. (cena zależy od ilości uczestników, miejsca wyjazdu oraz standardu noclegu)

Cena zawiera:

  • 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje

  • opiekę pilota

  • przewodnika w Wilnie i Trokach

  • ubezpieczenie NNW, KL i bagażu, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocniczy

Cena nie zawiera:

  • transportu i kosztów z nim związanych
  • biletów wstępu: na Uniwersytet w Wilnie, Muzeum Mickiewicza, Zamek w Trokach, obiadu w 4 dniu